Gestió positiva del conflicte a càrrec de Joan Girbau i Esteve

En Joan Girbau és mestre de secundària de Granollers, al llarg de la seva trajectòria professional s’ha especialitat en la resolució de conflictes; tant els que puguin sorgir a l’àmbit escolar com familiar.

Té quatre fills que van anar a l’Escola Salvador Espriu, per tant és un expare de l’escola.

La xerrada la centrarà en com gestionar els conflictes seguint les etapes morals (definides per en Kohlberg) que hi ha en cada etapa de l ‘infant. El conflicte com a creixement humà i educatiu.

Sobretot en aquesta xerrada s’agrairà les aportacions del públic assistent.

Dia: 26 de febrer
Hora: 21:00
Lloc: Escola