Comissions de treball

Les comissions estan formades per persones que estan interessades en col·laborar en un tema concret i poden variar en funció dels seus interessos.

El treball en comissions fa possible que la col·laboració s’adapti al perfil de cadascú i es pugui treballar de manera autònoma.

Cada comissió està representada a la Junta Directiva, que funciona com a coordinadora de totes les accions. Valorar si col·loquem una foto dels integrants de cada comissió.

Actualment tenim aquestes comissions:

Activitats extraescolars

Organització d’activitats després de l’escola, de tipus esportiu, música, anglès,… , al mateix centre escolar.
extraescolars@espriu.cat

Delegats/des

Fan de pont entre l’escola i la família

Escola de pares i mares

Organització de xerrades d’interès educatiu, adreçades a pares i mares
escolamaresipares@espriu.cat

Llibres de text

s’ocupen de garantir un bon manteniment dels llibres de text socialitzats, és a dir, que passen d’un curs a l’altre.
meriari13@gmail.com

Comunicació

Informa de les activitats de l’AMPA i altres temes relacionats amb l’educació, a traves de les eines de comunicació de que disposa l’AMPA. A més gestiona la revista, la web i les xarxes socials.

Festes

La comissió de festes s’ocupa de promoure i organitzar festes que propicien el coneixement i la convivència entre les famílies de l’escola, els alumnes, els mestres… en definitiva, de tota la comunitat educativa, com ara la festa de tardor (o de benvinguda), fi de curs…

comissiofestesampa@espriu.cat

Nadales

Aquesta petita comissió penja de la comissió de Festes i és l’encarregada d’organitzar, per exemple, la cantada de Nadales anual.

comissiofestesampa@espriu.cat

Carnaval

La comissió de Carnaval es dedica exclusivament a organitzar la desfilada al Carnaval de Granollers.
festesespriu@gmail.com

Fruita

La comissió que ajuda a l’escola a pelar i preparar la fruita que ens arriba del programa “a l’escola mengem fruita”
meriari13@gmail.com

Pati

Aquesta petita comissió s’està encarregant d’analitzar què podem fer per millorar el pati de l’escola, i fer propostes a mestres, famílies, alumnes i equip directiu. Aviat veurem algun resultat del que estan fent.

Si esteu interessats en apuntar-vos a alguna comissió i/o donar un cop de mà amb el que pogueu, aquí us detallem els diferents mitjans de què disposeu:

  • Contacteu amb la comissió en concret al mail que s’informa
  • Amb el vostre delegat de classe
  • Amb l’AMPA al mail ampa.sespriu@gmail.com
  • A Secretaria