Qui som

Assemblea general.

 

És l’òrgan sobirà de l’associació i la formen amb igualtat de drets i deures tots els socis i sòcies que hi assisteixin, és a dir tots els pares i mares d’alumnes de l’escola, tots som AMPA. Es reuneix, com a mínim, cada 2 mesos.

L’assemblea aprova la memòria anual presentada per la junta directiva i l’informe dels membres del Consell Escolar, l’estat de comptes i el pressupost de l’exercici següent i les quotes; també elegeix els membres de la junta directiva.

La Junta Directiva.

 

És l’òrgan de gestió, representació i administració de l’associació i està format per president/a, vicepresident/a, tresorer/a, secretari/a i els representants de les comissions com a vocals. Es reuneix com a mínim una vegada al mes i les trobades són obertes a tots els associats de l’AMPA.

 A la foto d’esquerra a dreta: Olga Alcaide, Marcel Oliveres, Cristina Vilardell i Ignasi Garcia

Els actes de les assemblees estàn publicats a l’àrea privada, necessites accedir amb el correu @espriu.cat de l’alumne/a

Delegats/des.

A cada classe hi ha una o dues persones voluntàries que són delegats/des i fan d’enllaç entre els pares/mares i la Junta de l’AMPA; són portaveus i també un canal d’informació i de participació de la seva classe.

Vols conèixer les delegades i delegats de cada classe?

Comissions de Treball

Les comissions estan formades per persones que estan interessades en col·laborar en un tema concret i poden variar en funció dels seus interessos.

El treball en comissions fa possible que la col·laboració s’adapti al perfil de cadascú i es pugui treballar de manera autònoma.

Cada comissió està representada a la Junta Directiva, que funciona com a coordinadora de totes les accions. Valorar si col·loquem una foto dels integrants de cada comissió.

Vols saber més sobre les comissions de treball?

Escola de Mares i Pares.

L’objectiu és compartir experiències, aprendre i créixer al voltant de l’educació dels nostres fills i filles. Volem que aquesta tingui quatre eixos: reunions mensuals en petit grup, xerrades per a mares i pares, tallers per a famílies i espai divulgador a la pàgina web on es publicaran articles, vídeos… d’interès.

El curs 2016-2017 es posaran en marxa els grups reduïts de creixement familiar que es reuniran periòdicament per abordar temes que preocupin als diferents participants.

Des de l’AMPA ens agradaria que aquest projecte recollís les preferències de tothom.
Més info a: escolamaresipares@espriu.cat

Vols saber més sobre l’Escola de Mares i Pares?