Whatsapp de classe: normes i recomanacions

El Whatsapp és una de les eines de comunicació entre les famílies de la classe. El delegat/da és el responsable de la creació i administració del grup. Des de l’AMPA, en tant que coordinadors de la tasca dels delegats, apostem per un ús responsable dels grups de Whatsapp, i per facilitar-ne la seva eficàcia, hem adoptat un seguit de normes i recomanacions.

Normes d’ús de Whatsapp a l’escola:Normes d’ús de Whatsapp a l’escola:

• A l’inici de cada curs el delegat consultarà amb la resta de pares/mare i es crearà el grup de WhatsApp. El/la delegat/a informarà de les normes d’ús d’aquest mitjà de comunicació a  totes les famílies. En tant que administrador del grup, el delegat podrà actuar en conseqüència en cas d’infracció de les normes.
• El grup es farà servir per temes exclusivament escolars. Fer altres grups temàtics per temes extraescolars
• Si el problema o el dubte és amb l’escola, cal preguntar abans al centre que a la resta de pares.
• El que és realment important s’ha de comentar cara a cara.
• Desvincular els pares de la responsabilitat dels fills, com els deures o el material escolar.
• Expressar-se amb correcció i respecte.
• No publicar fotografíes dels infants. Els temes de caire personal i els que puguin afectar a l’alumnat s’han d’evitar. La llei protegeix al menor i qualsevol acte en contra pot ser considerat delicte.  (Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència).
• Cal limitar els missatges inútils (Bon Dia!! Felicitats a la XX!!)
• Abstenir-se de publicar missatges en cadena, especialment aquells que creen alarma i confusió i que no estan contrastats.

Recomanacions als membres del grups de WhatsApp:

• Pensar abans d’escriure i fer-ho tot en un sol missatge. El que pugueu dir en un missatge, no ho digueu en catorze.
• Evitar parlar de les persones que no són al grup.
• No cal contestar-ho tot.
• No s’ha de tenir por de sortir del grup si no s’hi està còmode.
• Silencieu-lo si us molesta.
• Establiu un horari d’inici i final de l’activitat al grup.